החזון
: לצד כל בית משפט קם 'בשלום' 

בית 'בשלום' במקום בית משפט 

עריכת תוכן: דנה ג. פלג | אתר: OCHO STUDIO

 

 כל הזכויות שמורות ל'בשלום' ©2013